Enhagen Labradoodle

Att köpa valp av Enhagen Labradoodle

Vi har inget kösystem för våra valpar, istället använder vi en ”intresseanmälan” som vi annonserar ut här på hemsidan och via våra konton på Facebook och Instagram samt via vårt nyhetsbrev. Vi tycker att det är viktigare att valparna hamnar i rätt hem än att följa ett kösystem = ) När en valpkull är född öppnar vi intresseanmälan för den kullen och kommer sedan att välja ut vem som får möjligheten att tinga en valp i kullen.

Vi säljer ENBART sällskapshundar med totalt avelsförbud. Detta innebär att man inte kommer att kunna bedriva egen avel med en valp köpt från oss vilket även kommer att vara tydligt i ett avtal vid köp av valp. Våra egna hundar köptes med s.k. ”Avelsrätt” vilket innebär att vi har rättigheterna att bedriva uppfödningsverksamhet men även med kravet att vi själva har ”avelsspärr” på valparna vi säljer. Såhär fungerar det med ”Australian labradoodles” och om man tycker att det låter uppåt väggarna fel så är inte vi uppfödaren för dig.
En valp från Enhagen Labradoodle kostar från 50.000 kr inkl moms. Valpen levereras vid 8 veckors ålder och är då chippad, vaccinerad, avmaskad och veterinärbesiktad. Det ingår en dolda-fel-försäkring från Agria samt en valpförsäkring som ni vid överlämning av er valp kan ta över. En handpenning om 10.000 kr erläggs när vi gemensamt är överens om att en av valparna kommer att tingas till er. När valparna är 6 veckor kommer vi att ha en dag för besök och vid ungefär 7 veckors ålder bestämmer vi vilken valp som hamnar i vilken familj.
/Saralynn & Johan Swärdh, Enhagen Labradoodle

Anmälan valpkull mars 2023

Anmäl intresse för en valp från Bonnies valpkull i vårt formulär nedan. Valparna föddes 24 januari och kommer vara klara (8 veckor) i vecka 12 med planerat datum 25 mars.

Vi ser gärna att vi får en bredd bland de som önskar få en valp från oss. I en valpkull finns flera olika slags individer som kommer att passa bäst i olika familjekonstellationer och förutsättningar.

Så här kommer det att fungera:När ni har läst igenom detta och funderat lite kring om upplägget passar er så är ni varmt välkomna att fylla i anmälan nedan.

Vi kommer kontinuerligt att gå igenom ansökningarna och om vi tror att ni kan bli en bra match så kommer vi att boka in en tid för antingen en telefonintervju eller ett digitalt teamsmöte. Om det känns bra för oss bägge efter den initiala kontakten så kommer ni att få möjlighet att ”tinga” en ”plats” och får därmed betala in en handpenning om 10.000kr (av totalt 50.000 kr) Om det visar sig att det inte finns någon valp som vi anser passar in hos er eller om det blir färre valpar än vad vi beräknat så betalar vi givetvis tillbaka hela denna summan till er. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst avbryta köpet (fram till avtalstecknandet som sker när valpen är 7 veckor).

Tilldelning av valp
Vi har inget kösystem och vi som uppfödare väljer ut den valp till er som vi anser passar bäst ihop med er som individ eller familj. Det är viktigt att ni är ärlig i er presentation av er själva och vilken energinivå ni själva och/eller er familj för att vi ska kunna göra denna matchning så att ni och er valp får så bra förutsättningar som möjligt. En valp kan vara bedårande söt och utlösa stora ”vill-ha-begär” men samtidigt vara fullständig ointresserad av ett familjeliv med barn, då placerar vi inte den valpen hos en barnfamilj t.ex.

Tilldelningen av valpar sker väldigt sent i processen (efter att valpen är 7 veckor) och det finns flera anledningar till detta.

* När valparna är 7 veckor gamla görs en valpbesiktning och innan den är gjord så vet vi inte valpens hälsostatus. I värsta fall kan det bli så att en valp inte kan placeras.

* Vid 7 veckors ålder tempramentstestar vi alla valpar och får input från en extern part kring vilka styrkor och svagheter varje valp har och vad den behöver i livet, vilken valp som skulle kunna lämpa sig som vårdhund och vilka valpar som passar i en familj med låg respektive hög energi.

* När valpen är 7 veckor är det det absolut bästa tillfället för oss som uppfödare att se vilken eller vilka valpar som lämpar sig allra bäst inom framtida avel. Vi väljer alltid ut ev. Valpar som vi avser spara innan tilldelningen av övriga valpar sker.

Vi är valpens enda språkrör här i världen och det är vi som är ytterst ansvarig för att valpen hamnar i rätt hem. Vi prioriterar valpnöjdhet över kundnöjdhet. Detta innebär att vi närsomhelst fram t.o.m. avtalstecknandet har rätt att avbryta köpet. Detta är väldigt viktigt att vi är överens om redan innan vi påbörjar processen. Att lämna ut en valp är lite som att lämna ifrån sig en bit av sitt hjärta och det måste kännas rätt.

TIK ELLER HANE
Den som kan tänka sig både en tik eller hane kommer att prioriteras och har större chans att få en valp eftersom vi tror mer på att placera en valp i rätt hem än efter önskat kön.

HÄMTNING AV VALP
När valpen är 8 veckor kommer vi att ha en specifik dag där alla valpfamiljer kommer för att hämta sin valp. Innan Ni får er valp kommer vi att ha en gemensam genomgång av allt som ni behöver tänka på med er nya valp och handlingar för valpen lämnas över till er. Denna träff kommer att ta ca: 2 timmar och när vi är klara så kommer alla att få sin lilla valp och ert nya liv tillsammans kan börja. Vi kommer inte att kunna erbjuda enskilda hämtningsdagar. När denna dag blir kan vi inte säga fören en valpkull är född men strax därefter.Anmälan valpkull mars 2023

Anmäl intresse för en valp från Bonnies valpkull i vårt formulär nedan. Valparna föddes 24 januari och kommer vara klara (8 veckor) i vecka 12 med planerat datum 25 mars.

Vi ser gärna att vi får en bredd bland de som önskar få en valp från oss. I en valpkull finns flera olika slags individer som kommer att passa bäst i olika familjekonstellationer och förutsättningar.

Så här kommer det att fungera:När ni har läst igenom detta och funderat lite kring om upplägget passar er så är ni varmt välkomna att fylla i anmälan nedan.

Vi kommer kontinuerligt att gå igenom ansökningarna och om vi tror att ni kan bli en bra match så kommer vi att boka in en tid för antingen en telefonintervju eller ett digitalt teamsmöte. Om det känns bra för oss bägge efter den initiala kontakten så kommer ni att få möjlighet att ”tinga” en ”plats” och får därmed betala in en handpenning om 10.000kr (av totalt 50.000 kr) Om det visar sig att det inte finns någon valp som vi anser passar in hos er eller om det blir färre valpar än vad vi beräknat så betalar vi givetvis tillbaka hela denna summan till er. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst avbryta köpet (fram till avtalstecknandet som sker när valpen är 7 veckor).

Tilldelning av valp
Vi har inget kösystem och vi som uppfödare väljer ut den valp till er som vi anser passar bäst ihop med er som individ eller familj. Det är viktigt att ni är ärlig i er presentation av er själva och vilken energinivå ni själva och/eller er familj för att vi ska kunna göra denna matchning så att ni och er valp får så bra förutsättningar som möjligt. En valp kan vara bedårande söt och utlösa stora ”vill-ha-begär” men samtidigt vara fullständig ointresserad av ett familjeliv med barn, då placerar vi inte den valpen hos en barnfamilj t.ex.

Tilldelningen av valpar sker väldigt sent i processen (efter att valpen är 7 veckor) och det finns flera anledningar till detta.

* När valparna är 7 veckor gamla görs en valpbesiktning och innan den är gjord så vet vi inte valpens hälsostatus. I värsta fall kan det bli så att en valp inte kan placeras.

* Vid 7 veckors ålder tempramentstestar vi alla valpar och får input från en extern part kring vilka styrkor och svagheter varje valp har och vad den behöver i livet, vilken valp som skulle kunna lämpa sig som vårdhund och vilka valpar som passar i en familj med låg respektive hög energi.

* När valpen är 7 veckor är det det absolut bästa tillfället för oss som uppfödare att se vilken eller vilka valpar som lämpar sig allra bäst inom framtida avel. Vi väljer alltid ut ev. Valpar som vi avser spara innan tilldelningen av övriga valpar sker.

Vi är valpens enda språkrör här i världen och det är vi som är ytterst ansvarig för att valpen hamnar i rätt hem. Vi prioriterar valpnöjdhet över kundnöjdhet. Detta innebär att vi närsomhelst fram t.o.m. avtalstecknandet har rätt att avbryta köpet. Detta är väldigt viktigt att vi är överens om redan innan vi påbörjar processen. Att lämna ut en valp är lite som att lämna ifrån sig en bit av sitt hjärta och det måste kännas rätt.

TIK ELLER HANE
Den som kan tänka sig både en tik eller hane kommer att prioriteras och har större chans att få en valp eftersom vi tror mer på att placera en valp i rätt hem än efter önskat kön.

HÄMTNING AV VALP
När valpen är 8 veckor kommer vi att ha en specifik dag där alla valpfamiljer kommer för att hämta sin valp. Innan Ni får er valp kommer vi att ha en gemensam genomgång av allt som ni behöver tänka på med er nya valp och handlingar för valpen lämnas över till er. Denna träff kommer att ta ca: 2 timmar och när vi är klara så kommer alla att få sin lilla valp och ert nya liv tillsammans kan börja. Vi kommer inte att kunna erbjuda enskilda hämtningsdagar. När denna dag blir kan vi inte säga fören en valpkull är född men strax därefter.
Intresseanmälan Bonnie & Chivas valpkull

Fyll i uppgifterna nedan för att göra en intresseanmälan om att köpa valp av Enhagen Labradoodle
Namn Ort Telefon E-post
Denna intresseanmälan är endast för Bonnies valpkull våren 2023. Jag har förstått att intresseanmälan för kullar längre fram i tiden inte görs i detta formulär.
Ja
Berätta lite om er familj och vardag
Har du haft hund tidigare?
Ja
Nej
Beskriv hur livet för en valp / hund skulle se ut hos er Hur ska du lösa omvårdnaden och tillsynen av hunden under vardagarna? Australian Labradoodle kräver en hel del pälsvård, är du intresserad av det? Eller kan du tänka dig bekosta pälsvård på hundsalong?
Jag förstår att en valp kostar 50.000 kr och att avelsförbud råder?
Ja
Nej
Skicka in